Jsme připraveni administrovat zadávací řízení pro zadavatele i revidovat jejich postup s návrhem řešení. Zohledníme dotační podmínky. Máme zkušenosti také s poskytováním služeb dodavatelům.

Zadministrujeme zadávací řízení pro zadavatele

V oblasti veřejných zakázek působíme již od roku 2013. Nejprve jsme pomáhali chystat dokumentaci pro nabídky do zadávacích řízení. Později jsme přešli na druhou stranu barikády a radili jsme zadavatelům, jak vytvořit zadávací podmínky tak, aby získali spolehlivého a rozumného dodavatele. Složitost pravidel veřejného zadávání je pověstná, a proto rádi pomůžeme zadavatelům i při ad hoc posouzení jejich postupů. Máme zkušenosti také s revizí interních předpisů pro zadávání veřejných zakázek. Svěřte vaše starosti na naši hlavu.

Mezi právní služby pro zadavatele, s nimiž máme největší zkušenosti, spadají:

  • administrace zadávacích řízení včetně zohlednění dotačních podmínek
  • kontrola postupu zadavatele v zadávacím řízení
  • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • revize interních postupů pro zadávání veřejných zakázek
  • právní stanoviska k řešení konkrétních situací ohledně veřejného zadávání
  • školení a semináře orientované na zadávání veřejných zakázek na kvalitu

Ochráníme dodavatele před nezákonnými postupy

První námitky jsme pomáhali sepisovat před více než pěti lety. Od té doby naše argumentace pomohla nejenom zrušit několik diskriminačních zadávacích podmínek a umožnit účast v zadávacích řízení jinak vyloučeným dodavatelům, nýbrž také přispěla k rozvoji důležité judikatury Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud cítíte, že jste neprávem opomíjen v soutěži o veřejnou zakázku, jsme připraveni vám pomoci. 

Mezi právní služby pro dodavatele, s nimiž máme největší zkušenosti, spadají:

  • sepis námitek proti postupům zadavatele
  • sepis podnětu pro zahájení řízení o přezkumu postupu zadavatele
  • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Mgr. Filip Nečas, advokát