Veřejná správa jako služba veřejnosti

Správní právo nás udivuje již od našeho prvního setkání s ním v roce 2012. Veřejnou správu chápeme primárně jako službu veřejnosti. Zákony musí občanům jejich fungování usnadňovat a nikoliv jim stavět další překážky pro realizaci jejich plánů. Správní orgány nesmějí zneužívat své pravomoci a musí se držet v mantinelech zákonnosti. Pomůžeme vám je v těchto mantinelech udržet a dosáhnout rozhodnutí, které vás posunu kupředu.

Mezi právní služby, kterými se nejčastěji zabýváme, spadají:

  • zastupování před správními soudy
  • zastupování ve správních řízeních
  • poradenství pro veřejnoprávní korporace
  • svobodný přístup k informacím

Mgr. Filip Nečas, advokát