V podnikání je nutné naučit se tančit v dešti

Steve Jobs v zásadě vystihl podstatu podnikání. Podnikatelské prostředí v České republice se neustále vyvíjí a je třeba se v něm orientovat a naučit se v něm fungovat. Přesně to je oblast, se kterou vám rádi pomůžeme, a to zejména v současné době, kdy podnikatelský sektor čelí jednomu z největších zásahů do jeho pilířů stability za poslední dobu.

Mezi právní služby, kterými se nejvíce zaobíráme, spadají:

  • založení a vznik společnosti
  • právní podpora pro jednání orgánů korporace
  • sepis a revize smluv o výkonu funkce
  • převody obchodních podílů
  • firemní právo, nekalá soutěž
  • likvidace a zrušení společnosti

Mgr. Filip Nečas, advokát