Právo je všude kolem nás

Když přejdeme přes přechod pro chodce, nastoupíme do MHD nebo vyjdeme na ulici - všude vstupujeme do právních vztahů. Někdy může taková konfrontace způsobit nemalé nepříjemnosti, které je třeba následně řešit lépe smírně, hůře před soudy a správními orgány. Jindy vstupujeme do těchto právních vztahů zcela dobrovolně, pokud se účastníme spolkových aktivit nebo uzavíráme smlouvy na internetu. Dostanete-li se při navazování těchto vztahů do potíží, rádi vám pomůžeme se z nich vymotat.

Mezi právní služby, které poskytujeme v oblasti generální praxe, spadají zejména:

  • vypořádání spoluvlastnictví
  • ochrana držby a vlastnictví
  • spolkové právo
  • sousedské spory
  • ochrana spotřebitele
  • dodavatelsko-odběratelské vztahy
  • náhrada škody

Mgr. Filip Nečas, advokát