Pomůžeme vám s kontrolami překompenzace. Máme zkušenosti se zastupováním před ERÚ i SEI. Poskytneme vám podporu při akvizicích. Obchodníkům s energií vytvoříme kvalitní i stručné obchodní podmínky.

Ochrana práv výrobců elektřiny

Jsme fanoušci výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Právní prostředí v České republice však není nakloněno investicím a nerušenému provozu těchto zdrojů. Pokud se nepřipravuje nová právní úprava, visí nad výrobci hrozba kontrol a žalob. V advokacii jsme začínali u případů ochrany práv výrobců proti solárnímu odvodu. Přispěli jsme svou argumentací k výhrám ve stěžejních sporech týkajících se uvedení výroben do provozu v důsledku pozdější instalace elektroměrů. Pomohli jsme otočit rozhodovací praxi ERÚ ve vztahu k zániku odpovědnosti za přestupky podle § 9 energetického zákona. Máme zkušenosti a rádi je využijeme na ochranu vašich práv. 

Mezi právní služby pro výrobce, s nimiž máme největší zkušenosti, spadají:

 • konzultace ke kontrolám nadměrné podpory (překompenzace)
 • zastupování při kontrolách Energetického regulačního úřadu či Státní energetické inspekce
 • zastupování v řízeních o přestupcích
 • zastupování ve sporných řízeních týkajících se nároků na podporu
 • zastupování v licenčním řízení
 • právní konzultace v souvislosti s výrobou elektřiny
 • přeměny a akvizice výrobců, převody závodů

Podpora pro obchodníky s energií

Pomáhali jsme se zorientovat v právní úpravě a nastavit smluvní podmínky pro hned několik začínajících obchodníků s elektřinou a plynem. Správné nastavení smluvních vztahů je základem pro úspěch v silně konkurenčním prostředí obchodování s energií. Na druhou stranu máme bohaté zkušenosti s prací pro dva přední české dodavatele elektřiny a víme tedy, jaká úskalí na obchodníky čekají v budoucnu i se silnou zakáznickou základnou v zádech. Baví nás nastavovat nové obchodní modely vedoucí k liberalizaci trhu s elektřinou a širšímu zapojení zákazníků. Budeme i vaší podporou při podnikání. 

Mezi právní služby pro obchodníky s energií, s nimiž máme největší zkušenosti, spadají:

 • poradenství pro začínající obchodníky s energií
 • tvorba a revize smluvní dokumentace pro maloobchod i velkoobchod
 • revize smluvní dokumentace s obchodními zástupci a distributory
 • nastavování modelů spolupráce mezi obchodníky s energií
 • řešení pohledávek za zákazníky včetně neoprávněného odběru

Zastoupení zákazníků ve sporech

Ne zcela přehledné právní prostředí v energetice využívají energetičtí šmejdi, ale bohužel také někteří provozovatelé energetických aukcí. Obětí je většinou zákazník, který mnohdy neví o silné ochraně, kterou mu zákon poskytuje. Některé spory lze řešit za pomoci Energetického regulačního úřadu, a to především, je-li zákazník v postavení spotřebitele. Na ostatní případy jsme tady pro vás my.

Mezi právní služby pro zákazníky, s nimiž máme největší zkušenosti, spadají:

 • zastupování při jednání s dodavateli či zprostředkovateli
 • zastupování ve sporných řízeních

Mgr. Filip Nečas, advokát