S účinností od soboty, 26. 9. 2020, bylo zrušeno zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v některých případech také zpětně. Jedná se o případy, kdy lhůta pro podání příslušného daňového přiznání uplyne či uplynula v období od 31. 3. 2020.

Pro jaké převody se daň ruší zpětně

Podle § 32 uvedeného zákonného opatření Senátu byl poplatník daně z nabytí nemovitých věcí povinen podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad příslušného práva k nemovité věci.

Rozhodující pro vznik daňové povinnosti je to, zda lhůta pro podání daňového přiznání skončila v konkrétním případě před anebo po datu 31. 3. 2020. Pokud byl vklad do katastru nemovitostí proveden v období od 1. 12. 2019, povinnost k zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí již nevzniká, respektive nevznikla.

Jak postupovat v případě, že daň již byla zaplacena

Pokud s ohledem na výše uvedené daňová povinnost nevznikla, a přesto již byla daň uhrazena, vzniká poplatníkovi vratitelný přeplatek, o jehož vyplacení může poplatník požádat místně příslušného správce daně. Podle informací finanční správy tak lze učinit prostým dopisem s vlastnoručním podpisem.

Kde najít další informace

Finanční správa již zveřejnila na svém webu podrobný postup pro jednotlivé poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí včetně vzorové žádosti o vrácení přeplatku. Informace můžete nalézt pod tímto odkazem.

 

Mohlo by vás také zajímat:

Zpět